ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10140 / 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 18:42

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев - членове на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ