ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9712 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 18:17

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект "Филми за Бургас" от културната програма на Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ