ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9527 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 11:38

от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", относно: Изграждане на статуя на Св. Николай Чудотворец в гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ