ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9415 / 05.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 17:03

от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов - общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ