ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12972 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 16:24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” и Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022-2025 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ