ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12971 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 16:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ