ОТЧЕТ № 08 - 00 12683 / 30. 03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 01.04.2022 - 08:54

от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Дейността на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД за 2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ОТЧЕТИ