ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12653/ 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:39

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Частично отпадане на туристическия данък на територията на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ