ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12450 / 04.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 11:56

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Създаване на дигитална платформа за обществени консултации и включване в бюджет 2022 на Община Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ