ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12172 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:32

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ