ОТВОРЕНО ПИСМО № 08 - 00 12140 / 16.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 16.11.2021 - 15:42

от наемателите на сергийни маси и обекти на ЦП "Краснодар", гр. Бургас, относно: Съдействие за по-добри условия и справедливи наемни цени, съобразени с актуалната икономическа обстановка 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА