ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11373 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:46

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ