ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11370 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:50

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ