ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10961 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.12.2020 - 12:00

от Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет - Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ