График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАЙ 2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 07.05.2020 - 13:37

Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.05.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.05.2020 г. (сряда). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.05.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.05.2020 г.

вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

19.05.2020 г.
вторник

10:30

ТУРИЗЪМ

19.05.2020 г.
вторник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

19.05.2020 г.
вторник

12:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

19.05.2020 г.
вторник

13:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.05.2020 г.
вторник

13:30

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.05.2020 г.
вторник

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

19.05.2020 г.
вторник

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.05.2020 г.
вторник

15:30

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

20.05.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

20.05.2020 г.
сряда

10:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.05.2020 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

20.05.2020 г.
сряда

11:30

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.05.2020 г.
сряда

12:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

20.05.2020 г.
сряда

13:30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

20.05.2020 г.
сряда

14:30