График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 02.04.2020 - 12:09

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.04.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.04.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40.

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

14.04.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

14.04.2020 г.

вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

14.04.2020 г.
вторник

10:30

ТУРИЗЪМ

14.04.2020 г.
вторник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

14.04.2020 г.
вторник

12:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

14.04.2020 г.
вторник

13:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.04.2020 г.
вторник

13:30

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

14.04.2020 г.
вторник

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

14.04.2020 г.
вторник

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

14.04.2020 г.
вторник

15:30

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

15.04.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

15.04.2020 г.
сряда

10:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

15.04.2020 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

15.04.2020 г.
сряда

11:30

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15.04.2020 г.
сряда

12:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

15.04.2020 г.
сряда

13:30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

15.04.2020 г.
сряда

14:30