График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 27.02.2020 - 16:15

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.03.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 31.03.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

17.03.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

17.03.2020 г.

вторник

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

17.03.2020 г.
вторник

11:00

ТУРИЗЪМ

17.03.2020 г.
вторник

12:30

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

17.03.2020 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

17.03.2020 г.
вторник

15:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17.03.2020 г.
вторник

16:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

18.03.2020 г.
сряда

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

18.03.2020 г.
сряда

10:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

18.03.2020 г.
сряда

11:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

18.03.2020 г.
сряда

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

18.03.2020 г.
сряда

14:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

19.03.2020 г.
четвъртък

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

19.03.2020 г.
четвъртък

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

19.03.2020 г.
четвъртък

11:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

19.03.2020 г.
четвъртък

13:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

19.03.2020 г.
четвъртък

14:30