График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 30.01.2020 - 16:50

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.02.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, с изключение на Постоянната комисия по правни въпроси, която ще се проведе  в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

11.02.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

11.02.2020 г.

вторник

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

11.02.2020 г.
вторник

11:00

ТУРИЗЪМ

11.02.2020 г.
вторник

12:30

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

11.02.2020 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

11.02.2020 г.
вторник

15:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

11.02.2020 г.
вторник

16:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

12.02.2020 г.
сряда

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

12.02.2020 г.
сряда

10:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

12.02.2020 г.
сряда

11:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

12.02.2020 г.
сряда

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

12.02.2020 г.
сряда

14:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

13.02.2020 г.
четвъртък

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

13.02.2020 г.
четвъртък

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

13.02.2020 г.
четвъртък

11:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

13.02.2020 г.
четвъртък

13:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

13.02.2020 г.
четвъртък

14:30