График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 27.12.2019 - 10:32

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.01.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.01.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

20.01.2020 г.
понеделник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

20.01.2020 г.

понеделник

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

20.01.2020 г.
понеделник

11:00

ТУРИЗЪМ

20.01.2020 г.
понеделник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.01.2020 г.
понеделник

13:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

20.01.2020 г.
понеделник

15:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.01.2020 г.
понеделник

16:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

21.01.2020 г.
вторник

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

21.01.2020 г.
вторник

10:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

21.01.2020 г.
вторник

11:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

21.01.2020 г.
вторник

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.01.2020 г.
вторник

14:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

22.01.2020 г.
сряда

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

22.01.2020 г.
сряда

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.01.2020 г.
сряда

12:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

22.01.2020 г.
сряда

13:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

22.01.2020 г.
сряда

14:00