График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.11.2019 - 10:06

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.12.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 19.12.2019 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

10.12.2019 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

10.12.2019 г.

вторник

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

10.12.2019 г.
вторник

11:00

ТУРИЗЪМ

10.12.2019 г.
вторник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

10.12.2019 г.
вторник

13:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

10.12.2019 г.
вторник

15:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

10.12.2019 г.
вторник

16:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

11.12.2019 г.
сряда

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

11.12.2019 г.
сряда

10:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

11.12.2019 г.
сряда

11:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

11.12.2019 г.
сряда

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

11.12.2019 г.
сряда

14:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.12.2019 г.
четвъртък

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

12.12.2019 г.
четвъртък

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12.12.2019 г.
четвъртък

12:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

12.12.2019 г.
четвъртък

13:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

12.12.2019 г.
четвъртък

14:00