График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.07.2023 - 13:35

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.07.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.07.2023 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

18.07.2023 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.07.2023 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.07.2023 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.07.2023 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

19.07.2023 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

19.07.2023 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

19.07.2023 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.07.2023 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

19.07.2023 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.07.2023 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.07.2023 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

20.07.2023 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

20.07.2023 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

20.07.2023 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.07.2023 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

20.07.2023 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

20.07.2023 г.
четвъртък

15:00