График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 07.06.2023 - 09:14

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 16.06.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, като Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми, Постоянната комисия по образование и вероизповедания, Постоянната комисия по морско дело и рибарство и Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, ще се проведат в етнокафенето на Етнографски музей - Бургас, находящо се на ул. "Славянска" 69.  Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.06.2023 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

20.06.2023 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.06.2023 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

21.06.2023 г.

сряда

10:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

21.06.2023 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

21.06.2023 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

21.06.2023 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

21.06.2023 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

21.06.2023 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

21.06.2023 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

21.06.2023 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

22.06.2023 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

22.06.2023 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

22.06.2023 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

22.06.2023 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.06.2023 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

22.06.2023 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

22.06.2023 г.
четвъртък

15:00