График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАЙ 2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 25.04.2023 - 16:00

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.05.2023 г. (сряда). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.05.2023 г. (понеделник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

22.05.2023 г.

понеделник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

22.05.2023 г.

понеделник

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

22.05.2023 г.

понеделник

10:30

ТУРИЗЪМ

22.05.2023 г.

понеделник

11:30

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

22.05.2023 г.

понеделник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

22.05.2023 г.

понеделник

12:30

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

22.05.2023 г.

понеделник

13:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

22.05.2023 г.

понеделник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

22.05.2023 г.

понеделник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

22.05.2023 г.

понеделник

15:30

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

22.05.2023 г.

понеделник

16:30

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

23.05.2023 г.

вторник

09:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

23.05.2023 г.

вторник

10:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

23.05.2023 г.

вторник

10:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

23.05.2023 г.

вторник

11:30

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

23.05.2023 г.

вторник

12:30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

23.05.2023 г.

вторник

13:30