График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.03.2023 - 12:10

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 31.03.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 11.04.2023 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

04.04.2023 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

04.04.2023 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

05.04.2023 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

05.04.2023 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

05.04.2023 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

05.04.2023 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

05.04.2023 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

05.04.2023 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

05.04.2023 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

05.04.2023 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

06.04.2023 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

06.04.2023 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

06.04.2023 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

06.04.2023 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

06.04.2023 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

06.04.2023 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

06.04.2023 г.
четвъртък

15:00