График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.12.2022 - 10:25

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 09.12.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 20.12.2022 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

13.12.2022 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

13.12.2022 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

14.12.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

14.12.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

14.12.2022 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

14.12.2022 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

14.12.2022 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

14.12.2022 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

14.12.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

14.12.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

15.12.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

15.12.2022 г.

четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

15.12.2022 г.

четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

15.12.2022 г.

четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15.12.2022 г.

четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

15.12.2022 г.

четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

15.12.2022 г.

четвъртък

15:00