График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2019 г.

Ренета Райкова на Вт., 19.11.2019 - 17:22
Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.11.2019 г. (сряда). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

21.11.2019 г.
четвъртък

14:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21.11.2019 г.
четвъртък

14:30

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

21.11.2019 г.
четвъртък

15:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

21.11.2019 г.
четвъртък

15:30

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.11.2019 г.
четвъртък

16:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.11.2019 г.
четвъртък

16:30

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

22.11.2019 г.
петък

09:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

22.11.2019 г.
петък

09:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

22.11.2019 г.
петък

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.11.2019 г.
петък

10:30

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

22.11.2019 г.
петък

11:30

ТУРИЗЪМ

22.11.2019 г.
петък

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

22.11.2019 г.
петък

12:30

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

22.11.2019 г.
петък

13:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

22.11.2019 г.
петък

14:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

22.11.2019 г.
петък

14:30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

22.11.2019 г.
петък

15:00