График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.10.2022 - 09:33

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.10.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 27.10.2022 г. (четвъртък).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

18.10.2022 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.10.2022 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.10.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.10.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

19.10.2022 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

19.10.2022 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

19.10.2022 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.10.2022 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

19.10.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.10.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.10.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

20.10.2022 г.
  четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

20.10.2022 г.
 четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

20.10.2022 г.
 четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.10.2022 г.
 четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

20.10.2022 г.
 четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

20.10.2022 г.
 четвъртък

15:00