График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.08.2022 - 15:51

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 02.09.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 14.09.2022 г. (сряда).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

07.09.2022 г.
сряда

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

07.09.2022 г.
сряда

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

08.09.2022 г.

четвъртък

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

08.09.2022 г.

четвъртък

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

08.09.2022 г.

четвъртък

11:00

ТУРИЗЪМ

08.09.2022 г.

четвъртък

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

08.09.2022 г.

четвъртък

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

08.09.2022 г.

четвъртък

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

08.09.2022 г.

четвъртък

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

08.09.2022 г.

четвъртък

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

09.09.2022 г.

петък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

09.09.2022 г.
 петък

(в залата на ОбС в НХК)

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

09.09.2022 г.
 петък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

09.09.2022 г.
 петък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

09.09.2022 г.
 петък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

09.09.2022 г.
 петък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

09.09.2022 г.
 петък

15:00