График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.07.2022 - 09:47

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 15.07.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 26.07.2022 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

19.07.2022 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.07.2022 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

20.07.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

20.07.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

20.07.2022 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

20.07.2022 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.07.2022 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

20.07.2022 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

20.07.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

20.07.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

21.07.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.07.2022 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

21.07.2022 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

21.07.2022 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.07.2022 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.07.2022 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

21.07.2022 г.
четвъртък

15:00