НОВ График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАЙ 2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.04.2022 - 15:45

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 05.05.2022 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 17.05.2022 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ТУРИЗЪМ

10.05.2022 г.
вторник

13:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

10.05.2022 г.
вторник

14:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

10.05.2022 г.

вторник

15:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

10.05.2022 г.

вторник

16:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

11.05.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

11.05.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

11.05.2022 г.

сряда

13:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

11.05.2022 г.

сряда

14:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

11.05.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

11.05.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.05.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

12.05.2022 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

12.05.2022 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

12.05.2022 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12.05.2022 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

12.05.2022 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

12.05.2022 г.
четвъртък

15:00