График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 10:18

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 25.03.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Заседанието на ОбС  се предвижда да се проведе на 07.04.2022 г. (четвъртък).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

29.03.2022 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

29.03.2022 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

30.03.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

30.03.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

30.03.2022 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

30.03.2022 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

30.03.2022 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

30.03.2022 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

30.03.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

30.03.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

31.03.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

31.03.2022 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

31.03.2022 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

31.03.2022 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

31.03.2022 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

31.03.2022 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

31.03.2022 г.
четвъртък

15:00