График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.12.2021 - 13:39

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.12.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Заседанието на ОбС ще се проведе на 20.12.2021 г. (понеделник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

14.12.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.12.2021 г.
вторник

15:30

ТУРИЗЪМ

14.12.2021 г.
вторник

16:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

15.12.2021 г.
сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

15.12.2021 г.
сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

15.12.2021 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

15.12.2021 г.
сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

15.12.2021 г.
сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

15.12.2021 г.
сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

15.12.2021 г.
сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

15.12.2021 г.
сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

16.12.2021 г.
четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

16.12.2021 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

16.12.2021 г.
четвъртък

11:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

16.12.2021 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

16.12.2021 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

16.12.2021 г.
четвъртък

15:00