График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.11.2021 - 14:20

Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.11.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

23.11.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23.11.2021 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

24.11.2021 г.
сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

24.11.2021 г.
сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

24.11.2021 г.
сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

24.11.2021 г.
сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

24.11.2021 г.
сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

24.11.2021 г.
сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

24.11.2021 г.
сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

24.11.2021 г.
сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОТ НА ДВИЖЕНИЕТО

25.11.2021 г.
четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

25.11.2021 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

25.11.2021 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

25.11.2021 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

25.11.2021 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

25.11.2021 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

25.11.2021 г.
четвъртък

15:00