График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40

Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Редовното Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 26.10.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл. 39 и 39а от ПОДОСНКВОАОБ след решение на Председателски съвет.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

19.10.2021 г.
вторник

15:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.10.2021 г.
вторник

16:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

20.10.2021 г.
сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

20.10.2021 г.
сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

20.10.2021 г.
сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

20.10.2021 г.
сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.10.2021 г.
сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

20.10.2021 г.
сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

20.10.2021 г.
сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

20.10.2021 г.
сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОТ НА ДВИЖЕНИЕТО

21.10.2021 г.
четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.10.2021 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

21.10.2021 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

21.10.2021 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.10.2021 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.10.2021 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

21.10.2021 г.
четвъртък

15:00