График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 09.06.2021 - 14:14

Крайният срок за входиране на докладни записки е 18.06.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.06.2021 г. (вторник) в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

22.06.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

22.06.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

22.06.2021 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

22.06.2021 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

22.06.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

22.06.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

22.06.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

22.06.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

22.06.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

22.06.2021 г.
вторник

16:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

23.06.2021 г.
сряда

09:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

23.06.2021 г.
сряда

10:30

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

23.06.2021 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

23.06.2021 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

23.06.2021 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

23.06.2021 г.
сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

23.06.2021 г.
сряда

15:00