График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАЙ 2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 27.04.2021 - 11:02

Крайният срок за входиране на докладни записки е 14.05.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.05.2021 г. (сряда), мястото ще бъде обявено допълнително.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

18.05.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

18.05.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

18.05.2021 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

18.05.2021 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

18.05.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

18.05.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

18.05.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

18.05.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.05.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

18.05.2021 г.
вторник

16:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

19.05.2021 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

19.05.2021 г.
сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

19.05.2021 г.
сряда

11:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

19.05.2021 г.
сряда

11:30

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

19.05.2021 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

19.05.2021 г.
сряда

13:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

19.05.2021 г.
сряда

15:00