График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 16:03

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.02.2021 г. (петък). Мястото на заседанията на постоянните комисии, както и на заседанието на ОбС, ще бъде обявено допълнително.  Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Заседанието на ОбС ще се проведе на 23.02.2021 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

16.02.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

16.02.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

16.02.2021 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

16.02.2021 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

16.02.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

16.02.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

16.02.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

16.02.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

16.02.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

16.02.2021 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

17.02.2021 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

17.02.2021 г.
 сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

17.02.2021 г.
 сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

17.02.2021 г.
 сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

17.02.2021 г.
 сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

17.02.2021 г.
 сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

17.02.2021 г.
 сряда

15:00