График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 15:01

Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.01.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.01.2021 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.01.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.01.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

19.01.2021 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

19.01.2021 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

19.01.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.01.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

19.01.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

19.01.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.01.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.01.2021 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.01.2021 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

20.01.2021 г.
 сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

20.01.2021 г.
 сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

20.01.2021 г.
 сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.01.2021 г.
 сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

20.01.2021 г.
 сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

20.01.2021 г.
 сряда

15:00