График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 01.12.2020 - 17:04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.12.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Заседанието на ОбС ще се проведе на 21.12.2020 г. (понеделник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

17.12.2020 г.
четвъртък

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

17.12.2020 г.
четвъртък

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

17.12.2020 г.
четвъртък

10:00

ТУРИЗЪМ

17.12.2020 г.
четвъртък

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

17.12.2020 г.
четвъртък

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

17.12.2020 г.
четвъртък

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

17.12.2020 г.
четвъртък

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

17.12.2020 г.
четвъртък

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17.12.2020 г.
четвъртък

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

17.12.2020 г.
четвъртък

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

18.12.2020 г.
петък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

18.12.2020 г.
 петък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

18.12.2020 г.
   петък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

18.12.2020 г.
  петък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

18.12.2020 г.
 петък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

18.12.2020 г.
   петък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

18.12.2020 г.
   петък

15:00