График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 12:27

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.11.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет - Бургас.  Заседанието на ОбС ще се проведе на 24.11.2020 г. (вторник).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

17.11.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

17.11.2020 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

17.11.2020 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

17.11.2020 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

17.11.2020 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

17.11.2020 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

17.11.2020 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

17.11.2020 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

17.11.2020 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

17.11.2020 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

18.11.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

18.11.2020 г.
сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

18.11.2020 г.
 сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

18.11.2020 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

18.11.2020 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

18.11.2020 г.
 сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

18.11.2020 г.
 сряда

15:00