График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:02

Крайният срок за входиране на докладни записки е 16.10.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.10.2020 г. (вторник) . Мястото на заседанието ще бъде обявено допълнително предвид епидемичната обстановка.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

20.10.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

20.10.2020 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОНИ ПОЛИТИКИ

20.10.2020 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

20.10.2020 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.10.2020 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

20.10.2020 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

20.10.2020 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

20.10.2020 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.10.2020 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

20.10.2020 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

21.10.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.10.2020 г.
сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

21.10.2020 г.
 сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

21.10.2020 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.10.2020 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.10.2020 г.
 сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

21.10.2020 г.
 сряда

15:00