График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 01.09.2020 - 13:57

Крайният срок за входиране на докладни записки е 18.09.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.09.2020 г. (вторник) . Мястото на заседанието ще бъде обявено допълнително предвид епидемичната обстановка.

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

23.09.2020 г.
сряда

10:00

ТУРИЗЪМ

23.09.2020 г.
сряда

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

23.09.2020 г.
сряда

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

23.09.2020 г.
сряда

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

23.09.2020 г.
сряда

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

23.09.2020 г.
сряда

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23.09.2020 г.
сряда

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

23.09.2020 г.
сряда

16:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

23.09.2020 г.
сряда

16:30

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

23.09.2020 г.
сряда

17:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

24.09.2020 г.
четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

24.09.2020 г.
 четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

24.09.2020 г.
 четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

24.09.2020 г.
 четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

24.09.2020 г.
 четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

24.09.2020 г.
 четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24.09.2020 г.
 четвъртък

15:00