График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 06.07.2020 - 11:33

Крайният срок за входиране на докладни записки е 17.07.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.07.2020 г. (вторник) . Мястото на заседанието ще бъде обявено допълнително предвид епидемичната обстановка.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

21.07.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

21.07.2020 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

21.07.2020 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

21.07.2020 г.
вторник

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

21.07.2020 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

21.07.2020 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

21.07.2020 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

21.07.2020 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21.07.2020 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

21.07.2020 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

22.07.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

22.07.2020 г.
сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

22.07.2020 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

22.07.2020 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.07.2020 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

22.07.2020 г.
сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

22.07.2020 г.
сряда

15:00