ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 09:13
Уведомяваме Ви, че редовното Тридесет и първо заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 25.01.2022 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №31 ОТ ДАТА 25.01.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 20.01.2022 - 15:32
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.01.2022 година...
  • 0
  • 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 09:13
Уведомяваме Ви, че редовното Тридесет и първо заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 25.01.2022 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №31 ОТ ДАТА 25.01.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 20.01.2022 - 15:32
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.01.2022 година...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 14:06
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.01.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:21
Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 08:59
СЪДЪРЖАНИЕ
На 20.12.2021 год. (понеделник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...