ЖАЛБА № 08-00 13703 / 25.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 02.02.2023 - 08:42

от Т. Т., Р. И., М.Т., С. И. ,Т. В. и С. К. - наематели на класни стаи в НЕГ "Гьоте" гр.Бургас, относно: Двойно увеличение на наемната цена
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА