ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13221 / 23.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 26.09.2022 - 13:50

от Ч. Г., относно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА