ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12962 / 23.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.06.2022 - 14:36

от Георги Маринчев- председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ