ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12933 / 13.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:29

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД. Удължаване на срока за подаване на документи в конкурса за управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ