ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12934 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:21

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ