ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12929 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 16:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ